Regler og orientering for gæster på og ved laugets broer

 

  • Broerne er privatejede af medlemmerne i bådelauget.
  • Vi stiller broerne under publikums beskyttelse, og beder om at alle rydder op efter sig - og benytter skraldespandene. Undlad venligst at stille affald ved siden af spandene, hvis de er fyldt op - og tag i stedet dig affald med dig.
  • Al åben ild og grillning er forbudt på alle træbroer - og udvis venligst hensyn ved rygning, da cigaretskod kan antænde en brand.
  • Bådfortøjning er forbeholdt laugets medlemmer i hele havnen. Bådpladserne må udelukkende anvendes til pladsejerens båd.
  • Gæstende fritidsbåde kan frit fortøjre i max 4 timer ved yderbroen. Det bør ske ude gener, som f.eks støjende adfærd. Laugets medlemmer forbeholder sig ret til at bede en gæstende båd forlade yderbroen, såfremt øvrige regler ikke overholdes.
  • Kommerciel bådtrafik er forbudt fra yderbroen (f.eks. turbåde).
  • Badning samt solbadning på broerne er forbudt. Vi henviser til at badning ifølge havnereglementet i Københavns Havn er forbudt uden for havnebadene.
  • Gæster bedes vise særlige hensyn til bådejernes aktiviteter.

Maj 2014

Ovenstående er den samme information, som findes på bådelaugets opslagstavler ved broerne.


 

    
   


       Kontakt

Programmeret og hosted af nordicweb